Kodukinode, võimendite, Blu-ray ja DVD mängijate remont

Kodukino ei lülitu sisse?

Blu-ray või DVD mängija ei loe plaate?

Võimendi helikvaliteet ei ole enam endine?

Teostame kodukinode, võimendite ning DVD ja Blu-ray mängijate remonti ja hooldust. Soovi korral aitame erinevate tootjate seadmeid seadistada ja teleriga ühendada.

Kodukino remont ja seadistamine

Kodukinosüsteemid muudavad koduse teleri vaatamise elamuseks, kuid probleemide tekkimisel võivad põhjustada parajat peavalu. Levinuim probleem kodukinosüsteemides on see, et seade ei loe enam plaate. Viga peitub tavaliselt plaati lugevas laseris või laserit liigutavas mootoris. Teeme esmalt kindlaks, kas seadet on otstarbekas remontida – kui jah, saame vahetada laseri või laserpead liigutava mootori. 

Kodukinosüsteem koosneb tavaliselt plaadimängijast, võimendist ja mitmetest kõlaritest. Tihti pöördutakse meie poole probleemiga, et kõlarite tolmukatted on sisse vajutatud / katki tehtud. Liikuvate ja pehmete osadena satuvad need tihti laste ja ka lemmikute huviorbiiti, kellel on piisavalt jõudu, et tolmukatted purustada. Populaarsete tootjate puhul on võimalik kõlarite elemente tavaliselt tellida ja vahetada.

Kui kodukino helikvaliteet ei ole enam sama mis varasemalt – heli on liiga vaikne, krõbiseb jms – siis on probleem üldiselt võimendis. Teostame võimendite remonti kõikide tootjate erinevatele kodukinosüsteemidele.

Kodukino ei lülitu enam sisse? Probleem võib olla toiteplokis / toiteahelas või põhiplaadis. Toiteploki ja toiteahela probleeme saab tavaliselt lehendada remondi või vahetusega. Põhiplaadiga seonduvaid probleeme saab lahendada, aga ennem teeme kindlaks kas remont on majanduslikult otstarbekas.

DVD mängijate remont

Kõige levinum probleem DVD mängijate puhul on see, et seade ei loe enam plaate. Tavaliselt on probleem laseris või laserit liigutavas mootoris. Enne remondiga alustamist teeme kindlaks, kas parandus on mõistlik.

Kui DVD mängija ei lülitu sisse, on viga tavaliselt toiteplokis või toiteahelas. Probleemi on tavaliselt võimalik lahendada toiteploki / toiteahela komponentide vahetuse või parandusega. Kui viga on põhiplaadis, on remonditööd üldjuhul kulukad. Too oma DVD mängija veatuvastuseks Netiabisse ja tuvastame probleemi!

Blu-Ray mängijate parandus

Kuigi Blu-ray ja DVD plaadid näevad peale vaadates välja samasugused, on nende mahutavus, ehitus ja ka lasertehnoloogia erinevad. See tähendab, et Blu-ray mängija tavalisi DVD plaate ei mängi ja ka vastupidi – kuid probleemid on mängijatel sellegipoolest sarnased.

Blu-ray mängija ei loe enam plaati? Probleem on plaati lugevas laserpeas või laserit liigutavas mootoris. Aitame probleemi lahendada laseri või mootori vahetusega, kuid vahest võib see ostuda majanduslikult ebaotstarbekaks.

Kui mängija ei lülitu enam sisse on probleem tavaliselt toiteplokis või toiteahelas, harvem seadme põhiplaadis. Toiteploki ja toiteahela probleeme saab lahendada komponentide remondi või vahetusega, põhiplaadi probleemide puhul enne remonti hindame seadme paranduse otstarbekust.

Võimendi, AV-võimendi, AV-ressiiveri remont

Remondime erinevate tootjate helivõimendeid, AV-võimendeid ja AV-ressiivereid. Võimendi ei lülitu sisse? Tavaliselt on probleem toiteplokis või toiteahelas. Teostame võimendite toiteplokkide ja toiteahelate remonti ja komponentide vahetust. Too oma võimendi veatuvastuseks Netiabisse – ja teeme probleemi kindlaks!

Võimendist väljuva heli kvaliteet ei ole enam endine – heli tundub vaikne või helis on krõbinat? Vaatame võimendi üle ja tuvastame probleemi. Teeme selgeks probleemi tekkepõhjused ja aitame neid edaspidi vältida.

Mida meediamängija remondil silmas pidada?

Lihtsamate tööde hinnad algavad 7.25 €.

Parandatud seadme võid kätte saada juba samal päeval või 2-3 nädala pärast. Remonditööde teostamise aeg sõltub probleemi keerukusest ja sellest, kas varuosa on laos olemas või tuleb kaugemalt tellida.

Soovid abi meediamängija remondi või seadistamisega? Võta meiega ühendust!

    Annan Netiabi- le (Infolink Grupp OÜ-le) nõusoleku saata minu e-posti aadressile uudiseid meie tegemistest. Oma nõusoleku saad igal ajahetkel tagasi võtta.

    +372 5850 1010

    Anton Rütman
    teenindusjuht

    Top